Kmetija Pr’ Boltjan

Igor Cirar nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Boltija 8
1252 Vače

AJPES št: vpisa: 330-509/2019-4
Matična številka: 2495619000
TRR: SI56 6100 0002 3270 550
DAVČNA ŠTEVILKA: 24088447
Nisem davčni zavezanec

Kontakti:
Igor Cirar (žita in razrez lesa): 041 915 500
Nina Cirar (Jahanje konj): 040 520 541